privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING CHIRO KONTAKT JONGENS EN MEISJES BOOM

 

Privacy en veiligheid

Je bent ingeschreven bij de Chiro, je hebt bij de Chiro gezeten, je hielp op een van onze evenementen, je staat op een of andere manier in onze contactenlijst of je hebt een account aangemaakt op één van onze tools. Een hele hoop mogelijkheden waardoor je uiteindelijk verbonden kan zijn met onze Chirowerking. Kortom, je laat dus persoonlijke gegevens achter bij ons, zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen, contacteren, verzekeren etc… Je wilt ook vast wel weten wat we met die gegevens doen. We laten je dat hieronder even weten.

 

Contactgegevens gegevensverwerkers

Chiro Kontakt Jongens / Chiro Kontakt Meisjes
Spoorweglaan 24
2850 Boom
België
http://www.chirokontaktboom.be/

Chirojeugd Vlaanderen vzw
Kipdorp 30
2000 Antwerpen
België
https://www.chiro.be

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij bewaren en verwerken bij inschrijving standaard de volgende gegevens van onze leden en hun ouders of voogd:

1. Normale persoonsgegevens:

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zowel wij als Chirojeugd Vlaanderen vzw bewaren jouw persoonsgegevens zolang het nodig is om te kunnen voldoen aan de doeleinden van deze privacyverklaring, tenzij er een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

 

Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

De volledige leidingsploeg heeft toegang tot de verstrekte gegevens bij een inschrijving voor een werkjaar of een activiteit. Chiro Kontakt jongens en/of Chiro Kontakt Meisjes verkopen jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De bewaarde basis inschrijvingsgegevens worden automatisch gedeeld met Chirojeugd Vlaanderen vzw en de verzekeringsmakelaar aangezien een inschrijving bij Chiro Kontakt Jongens en/of Chiro Kontakt Meisjes automatisch een inschrijving bij Chirojeugd Vlaanderen vzw inhoudt. De gegevens van leden kunnen voor administratieve doeleinden worden opgevraagd door en doorgegeven aan overheidsinstellingen, de jeugdraad van de gemeente, het chiroverbond/chirogewest en de mututaliteiten. Medische gegevens worden indien nodig geacht gedeeld met onze kookploeg, hulpverleners en artsen.

Chirojeugd Vlaanderen vzw geeft aan dat zij echter nog bepaalde gegevens kunnen doorgeven aan derden: “We geven jouw gegevens zelden door aan externe partijen. Het betreft concreet de verzekeringspartner en onze bezorgpartner voor magazines en publicaties die we naar je toesturen. De partijen die namens ons je gegevens krijgen mogen deze enkel gebruiken om een dienst te leveren namens Chirojeugd Vlaanderen.”

 

Waar worden jouw gegevens opgeslagen?

Zowel in een papieren administratie als op het groepsadministratieprogramma (GAP) van Chirojeugd Vlaanderen vzw. Er worden strenge beveiligingsmaatregelen gehanteerd voor de beveiliging van zowel de papieren als de online gegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Chiro Kontakt jongens en/of Chiro Kontakt Meisjes en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de groepsleiding. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto en persoonlijke details (zoals bijvoorbeeld een rijksregisternummer) onleesbaar! Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar ten laatste binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij zullen daaropvolgend ook uw aanvraag doorgeven aan Chirojeugd Vlaanderen vzw die voor ons de gegevens bewaart. U kan zich ook rechtstreeks tot Chirojeugd Vlaanderen vzw richten, meer informatie kan u vinden op https://www.chiro.be

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Chiro Kontakt Jongens en/of Chiro Kontakt Meisjes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We doen ons uiterste best om je gegevens zo veilig mogelijk te bewaren. Wie ze niet nodig heeft, kan er simpelweg gewoon niet bij. We geven je gegevens niet door aan externe organisaties. Mocht je het gevoel hebben dat er iets schort aan onze veiligheid, dan mag je het ons steeds laten weten. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze groepsleiding of de afdelingsleiding in kwestie.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Chiro Kontakt Jongens en/of Chiro Kontakt Meisjes gebruikt op haar website alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Beeld- en geluidsmateriaal van onze leden

Chiro Kontakt Jongens en/of Chiro Kontakt Meisjes krijgt bij inschrijving voor een werkjaar of activiteit het recht beeld- en geluidsmateriaal van haar leden op te slaan, te verwerken en te delen via of te gebruiken voor de gebruikelijke kanalen (website, mail, dia-avond, Facebook, promotiemateriaal…). Tijdens activiteiten of evenementen kan er ook beeld- en geluidsmateriaal worden verzameld, verwerkt en gedeeld van niet-leden. Verwijdering van beeld- en geluidsmateriaal kan via een verzoek tot verwijdering, gericht per e-mail aan de groepsleiding of de afdelingsleiding in kwestie.

 

Wijzigingen van het privacybeleid

Wij, chiro Kontakt Jongens en/of Chiro Kontakt Meisjes, hebben het recht dit privacybeleid aan te passen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze diensten en Europese en Belgische wetgevingen. Wanneer wij veranderingen aan het privacybeleid openbaar maken, veranderen wij de datum van de “laatste update” onderaan het document. Bij belangrijke wijzigingen in het privacybeleid of in de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken, zullen wij je op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen op onze website over de wijzigingen voordat zij van kracht worden of je een kennisgeving sturen via email.

 

Laatste update

Dit privacy statement is de laatste keer gewijzigd op 29/06/2018.

 

 

Download privacy strookje:  privacy_strookje.docx